Abstract - Multiple Ileo-ileal Intussusceptions in a 3-Year-Old Child
< Back
[PDF]
Baran Serdar Kızılyıldız, Burhan Beger, Kamuran Karaman, Bülent Sönmez
ABSTRACT
Intussusception is the most common intestinal obstruction among infants and young children. Most of the pediatric cases are ileocecal. Isolated small bowel intussusception accounts for fewer than 10% of all pediatric cases. We reported a previously healthy 3-year-old child who presented with multiple ileo-ileal intussusceptions. Preoperatively, diagnosis made by ultrasonography. During surgery, edematous and dilated small bowel loops with four intussusceptions were found. Ileocecal junction was normal. Our experience shows that the rare entity of multiple intussusceptions with no obviously causative agent may present in pediatric patients.
Key words: Intussusception, children, multipl intussusception.
 
Üç yaşındaki bir çocukta multipl ileo-ileal invaginasyon
ÖZET
İnvaginasyon infant ve küçük çocuklar arasında en sık intestinal obstrüksiyon nedenidir. Olguların çoğunda ileo-çekal olarak görülür. İzole ince barsak tutulumu ise tüm pediatrik olguların %10'undan daha azını teşkil eder. Bu çalışmada multipl ileo-ileal invaginasyonu olan ve daha önce tamamen sağlıklı olan 3 yaşındaki bir hastayı sunuyoruz. Preoperatif tanı ultrasonografi ile konuldu. Cerrahi sırasında, ödemli ve dilate ince barsak segmentleri ile birlikte dört invaginasyon segmenti saptandı. İleo-çekal bileşke normaldi. Bulgularımız, çocuk hastalarda belirlenmiş bir etyolojik faktör olmadan multipl invaginasyonların nadir de olsa görülebileceğini ortaya koymaktadır.
Anahtar kelimeler: Intussusception, children, multipl intussusception.
Volume 13, Number 2 (2016)

The journal is currently indexed/included in Emerging Sources Citation IndexCrossRefBioline International, Chemical Abstracts Service, CINAHL Information System, EBSCO, Swets Information Services, Index Copernicus, SCOPUS, EMBASE, Turkiye Citation Index and TUBITAK ULAKBIM Turkish Medical Database.

  • Journal Search - IP & Science - Thomson Reuters
  • SCImago Journal & Country Rank
  • Turk Medline
  • Crossref
  • Scopus
  • Ulakbim
  • Türkiye Atıf Dizini
  • EBSCO
Other Journals