Abstract - Surgical Complications of Simple and Complex Gastroschisis in Newborn
< Back
[PDF]
Socorro Méndez-Martinez, Mario García-Carrasco, Claudia Mendoza-Pinto, Eugenio García-Cano, Alvaro José Montiel-Jarquin
ABSTRACT
Objective: To determine early or late post surgical complications secondary to simple and complex gastroschisis. Methods:  The association between early (acid-base disorders, electrolyte disturbances and presence of hypoalbuminemia), and late postnatal complications (respiratory, gastrointestinal, infectious) was investigated in newborn. Results: 42 children, 54.8% male, 73.8% premature, average gestational age of 35.6±2.5 gestational weeks of age (GWA), weight 2147±537gr, they have a NICU stay of 192±14 days, PNT of 19.2±20 days, mortality of 26.2%. The frequent immediate postoperative complications were base-acid imbalance; the metabolic acidosis was associated to simple gastroschisis (p=0.049). The complex gastroschisis was associated to necrotizing enterocolitis (p=0.025), surgical closure type (p=0.003), reinterventions (p=0.025). Conclusion: Acid-Base alterations (76.1%), hypoalbuminemia (59.5%) as early complications and Late sepsis (40.4%), cholestasis (26.1%) as late complications are the most common in patients with Gasthoschisis. 
Key words: Simple, complex, gastroschisis, postsurgical complications
 
Yenidoğanlarda Basit ve Kompleks Gastrozisin Cerrahi Sonrası Komplikasyonları
ÖZET
Amaç: Basit ve kompleks gastrozise sekonder erken ve geç cerrahi komplikasyonları saptamaktır.  Yöntem: Erken (asit-baz bozukluğu, elektrolit dengesizliği ve hipoalbuminemi) ve geç postnatal komplikasyonları (solunum, gastrointestinal ve infeksiyöz) arasındaki ikişki yenidoğanlarda araştırılmıştır. Bulgular: 42 çocuk, %54.8 erkek, %73.8 prematüre, ortalama doğum yaşı 35.6±2.5, ağırlık 2147±537gr, yenidoğan yoğun bakım kalış süresi 192±14 gün, PNT 19.2±20gün ve mortalite %26.2 idi. En sık acil postop komplikasyon basit gastrosizis ile ilşikili metabolik asidoz idi (p=0.049). Kompleks gastrozisis ile ilişkili komplikasyon nekrotizan enterokolit (p=0.025), cerrahi kapatma şwkli (p=0.025) ve tekrarlayan işlemler (p=0.025) idi. Sonuç: Gastrozisisli hastalarda en yaygın olarak asit baz değişkiliği (%76.1), erken komplikasyon olarak hipoalbuminemi (%59.5) ve geç komplikasyon olarak sepsis(%40.4) ve kolestaz (%26.1) idi.
Anahtar kelimeler: Basit, kompleks, gastrozisis, cerrahi sonrası komplikasyonlar

 

Volume 13, Number 2 (2016)

The journal is currently indexed/included in Emerging Sources Citation IndexCrossRefBioline International, Chemical Abstracts Service, CINAHL Information System, EBSCO, Swets Information Services, Index Copernicus, SCOPUS, EMBASE, Turkiye Citation Index and TUBITAK ULAKBIM Turkish Medical Database.

  • Journal Search - IP & Science - Thomson Reuters
  • SCImago Journal & Country Rank
  • Turk Medline
  • Crossref
  • Scopus
  • Ulakbim
  • Türkiye Atıf Dizini
  • EBSCO
Other Journals